Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Başkan: Dr. İlkay Koray Bayrak
Genel Sekreter: Dr. İlkay Çam… [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı  1… [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 3… [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı tü… [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şubesi 14 Aralık İleri Genitoüriner Sistem Radyolojisi Sempozyumu

Değerli Üyelerimiz,

TRD Samsun Şubesi'nin 14 Aralık 2019 tarihinde Samsun, Ondokuz Mayıs … [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şube Koroner BT Anjiyografi Sempozyumu

Değerli TRD Üyeleri,

TRD Samsun Şubesi'nin 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Ondokuz Mayıs Üni… [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şube Karaciğer Görüntüleme Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

TRD Samsun Şubesi'nin 20 Nisan 2018 tarihli karaciğer görüntüleme top… [ Detaylı Bilgi ]

TRD Samsun Şubesi Baş Boyun Radyolojisi Sempozyumu

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi tarafından 6 Mayıs Cumartesi gü… [ Detaylı Bilgi ]

Radyolojik Aciller Sempozyumu

Değerli TRD Üyeleri,

TRD Samsun Şubesi'nin 14 Mayıs 2016 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversi… [ Detaylı Bilgi ]