TRD Samsun Şubesi 14 Aralık İleri Genitoüriner Sistem Radyolojisi Sempozyumu

TRD Samsun Şubesi 14 Aralık İleri Genitoüriner Sistem Radyolojisi Sempozyumu

Değerli Üyelerimiz,

TRD Samsun Şubesi'nin 14 Aralık 2019 tarihinde Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda düzenleyeceği İleri Genitoüriner Sistem Radyolojisi Sempozyumu'na ait bilimsel program ektedir. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Saygılarımızla,
TRD Samsun Şube Yönetim Kurulu

14-12-2019