Türk Radyoloji Derneği tanısal radyoloji alanında halen kullanılmakta olan konvansiyonel x-ışını teknikleri, sayısal çıkarma anjiyografisi (DSA), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi çağdaş ve gelecekte bulunacak değişik görüntüleme yöntemleri ile radyolojide yeni bir alan olan girişimsel radyoloji teknikleri konularında çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Dernek bu konularda çalışacak kuruluş ve kişilerin hak ve sınırlarının saptanmasında yardımcı olacak, bu çağdaş konularda eğitimi destekleyecek ve böylece bu konularda eğitim görmüş kişilerin sayısının artmasına katkıda bulunacaktır.