TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı tüzüğümüz gereği 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 16.00’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu’nda Atakum-Samsun adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Mayıs 2018 Cuma günü aynı saat ve yerde, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.
Toplantıya katılımınız rica olunur.

 

Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Çetin Çelenk
TRD Samsun Şubesi Başkanı

 

Gündem: 

  1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
  2. Genel Kurul Divan seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması
  4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası
  6. Denetleme Kurulu Raporunun değerlendirilmesi ve ibrası
  7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

03-05-2018