Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği (TRD) Radyoloji, Moleküler Görüntüleme Fiziği ve Radyasyondan Korunma Çalışma Grubu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) yaklaşık 1.5 yıl süren bir süreç içinde ortak çalışması ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) "Hastanın Radyasyondan Korunması"na yönelik eğitim posterleri dilimize çevrilmiştir. Bu posterler artık IAEA internet sayfasında Türkçe olarak da yayınlanmaktadır. 

Aşağıda bağlantı adresleri de verilen bu belgelerin ücretsiz olarak indirilmesi mümkündür. Posterler, radyasyondan korunma, olası zararlarının azaltılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla Bilgisayarlı Tomografi, Floroskopi ve Pediatrik Radyoloji uygulamalarında temel kuralların öğretilmesini hedeflemektedir. Ülkemizde radyasyondan korunma eğitimine katkı sağlaması amacıyla üyelerimizin posterlerden haberdar edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Saygılarımızla,

TRD Radyoloji, Moleküler Görüntüleme Fiziği ve Radyasyondan Korunma Çalışma Grubu

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/tr_poster-patients-fluoroscopy-tr.pdf

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-ct-appropriate-referrals-tr.pdf

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/tr_poster-staff-fluoroscopy-tr.pdf

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-children-interventional-tr.pdf

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-ct-radiation-protection-tr.pdf


KLİNİSYEN BİLGİLENDİRME PLATFORMU
HASTA BİLGİLENDİRME PLATFORMU
RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

20-06-2012

Yapım aşamasında...

Genel Bilgi ve Tarihçe

Kardiyovasküler sisteme yönelik radyolojik görüntüleme uzun yıllar boyunca telekardiyografi çekimleri ile sınırlı kalmış, daha sonra bu alanda kullanılmaya başlayan ekokardiyografi ve kateter anjiografi incelemeleri ise kardiyolologlar tarafından yapılagelmiştir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemeyi de kardiyovasküler görüntülemede kullanılır hale getirmiştir. İlk etapta koroner arterlerin noninvazif olarak değerlendirilmesinde çığır açan bir yöntem olan BT anjiografi incelemeleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık başvurulan bir modalite haline gelmiş olup hali hazırda birçok merkezde etkin bir şekilde yapılmaktadır. Mevcut durumda kardiyak MR inceleme maalesef ülkemizde hak ettiği popülariteye ve gerekli yaygınlığa ulaşmamış durumdadır.

Kardiyovasküler görüntülemenin ülkemizde daha yaygın olarak kullanılması ve radyoloji camiasını bu konuda daha bilgili ve tecrübeli hale getirilmesi amacıyla Türk Radyoloji Derneği tarafından oluşturulması kararlaştırılan Kardiyovasküler Görüntüleme Çalışma Grubu 2006 yılında kurulmuştur. Çalışma grubunun ilk başkanı olarak Prof. Dr. Deniz Akata seçilmiş, daha sonraki dönemlerde Prof. Dr. Muşturay Karcaaltıncaba ve akabinde Doç. Dr. Tuncay Hazırolan bu görevde bulunmuşlardır. 2011 yılında grup başkanı seçilen Doç. Dr. Uğur Bozlar halen bu görevi yürütmektedir.

Amaçlar

Kardiyovasküler görüntüleme çalışma grubunun amaçları şu şekilde sıralanabilir;

-Kardiyovasküler görüntüleme ile ilgilenen ve bu konuda yetişmiş dernek üyelerini bir araya getirmek

-Yıllık Ulusal Radyoloji Kongresinde kendi alanı ile ilgili konularda eğitim vermek

-Uygun endikasyonlarda kardiyak görüntüleme modaliteleri arasında BT ve MR kullanımının daha yaygın olarak yer almasını sağlamak

-Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu’na kendi alanı ile ilgili konularda danışmanlık etmek

-TRD şube başkanlıklarının düzenlediği eğitim toplantılarına kendi alanı ile ilgili konularda destek vermek

-Türk radyoloji camiasında kardiyovasküler görüntülemenin daha fazla kişi tarafından, daha fazla merkezde yapılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak

-Türk Kardiyovasküler Görüntüleme Çalışma Grubu’nun yurtdışında diğer dernek ve topluluklarla birlikte ortak toplantılar düzenlemesi konusunda girişimlerde bulunmak

Hizmeti Geçen Çalışma Grubu Başkan ve Başkan Yardımcıları

Başkanlar

Prof. Dr. Deniz Akata (2006-2007)

Prof. Dr. Muşturay Karcaaltıncaba (2007-2009)

Doç. Dr. Tuncay Hazırolan (2009-2011)

Doç. Dr. Uğur Bozlar (2011-…)

Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Mecit Kantarcı (2009-…)

 

Grup Üyeleri ve İletişim Bilgileri

Sıralama soyadı sırasına göre yapılmıştır.

 

ADI SOYADI

HASTANE/ÜNİVERSİTE

İŞ TELEFONU

E-POSTA ADRESİ

Selen BAYRAKTAROĞLU

EGE ÜNİVERSİTESİ

0232 390 22 25

selenb2000@gmail.com

ÜmmüGülsüm BAYRAKTUTAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

0442 231 11 11

ugbayraktutan@gmail.com

Uğur BOZLAR

GATA- ANKARA

0312 304 47 07

ubozlar@yahoo.com

Rahmi ÇUBUK

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

0216 399 97 50 - 2016

rahmicubuk@yahoo.com

Cihan DURAN

FLORANCE NIGHTINGALE HAST.

0212 224 22 73

cduran65@mynet.com

Memduh DURSUN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -ÇAPA

 

memduhdursun@yahoo.com

Elif ERGÜN

S.B. ANKARA HASTANESİ

0312 595 38 98 -3899

elifergun72@gmail.com

Cengiz EROL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 

drcengizerol@yahoo.com

Mecit KANTARCI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

0442 316 63 33 - 2266

akkanrad@hotmail.com

Muşturay KARCAALTINCABA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

0312 305 11 88

musturayk@yahoo.com

Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL

T. YÜKSEK İHTİSAS HAST.

0312 306 16 62 - 1614

nilgunisiksalan@yahoo.com

Cihan AKGÜL ÖZMEN

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

0412 248 81 58

cihanakgul@gmail.com

Ersin ÖZTÜRK

GATA-HAYDARPAŞA İSTANBUL

0216 542 20 20 - 4684

drersinozturk@gmail.com

Yüksel PABUŞÇU           

CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI

 

pabuscu@gmail.com

Yahya PAKSOY

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

0322 223 60 01

yahyapaksoy@yahoo.com

Irmak DURUR SUBAŞI

YOZGAT DEVLET HASTANESİ

0354 217 10 60

irmakdurur@yahoo.com

Aysel TÜRKVATAN

T. YÜKSEK İHTİSAS HAST.

0312 306 16 71

aturkvatan@yahoo.com

Ahmet Baki YAĞCI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

0258 444 07 28

bakiyagci@yahoo.com

Erkan YILMAZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

0232 412 59 15

erkan.yilmaz@deu.edu.tr

Hasan YİĞİT

S.B. ANKARA HASTANESİ

0312 595 37 85

hayigit@hotmail.com

 

 Kardiyovasküler Toplantılar

  • ESCR Annual Scientific Meeting 2012, Barcelona, 25 -27 October 2012

http://www.escr.org/cms/website.php                                    

  •  SCBT-MR's 2013 Annual Meeting, October 12 - 16, 2013 Tucson, Arizona

http://www.scbtmr.org/displaycommon.cfm?an=4

  • The Role of Advanced Cardiac Imaging, Venice, 8 - 10 May 2013

http://www.cardiacimaginginvenice.com/

 

 

 

Linkler

Dernek ve kuruluşlar

http://www.nasci.org/index.cfm

http://www.scmr.org/

http://www.scbtmr.org/

http://www.bsci.org.uk/

http://www.asci-heart.org/

http://www.scct.org/

 

Dergiler

http://www.springerlink.com/content/111871/?MUD=MP

http://www.jcmr-online.com/

http://www.cardiacctjournal.com/

http://ehjcimaging.oxfordjournals.org/

http://ehjcimaging.oxfordjournals.org/content/current

 

Eğitime yönelik web sayfaları

http://education.thoracicrad.org/cardiac_imaging.htm

http://www.radiologyassistant.nl/en/429236468acfd

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...

Yapım aşamasında...