2021-2024
Başkan : Can ÇEVİKOL
Başkan Vekili : Şükrü Mehmet ERTÜRK
Genel Sekreter : İhsan Şebnem ÖRGÜÇ
Mali Sekreter : Nermin TUNÇBİLEK
Üyeler  : Levent Altın, Murat Canyiğit, Mustafa Harman,
  Tuncay Hazırolan, Ülkü Kerimoğlu
2018-2021
Başkan :Tuncay Hazırolan
Başkan Vekili :Can Çevikol
Genel Sekreter : Pınar N. Koşar
Mali Sekreter : M. Fazıl Gelal
Üyeler  : Muzaffer Başak, Ş. Mehmet Ertürk, Tamer Kaya,
  Ülkü Kerimoğlu, İ. Şebnem Örgüç
2015-2018
Başkan : Tamer Kaya
Başkan Vekili : Ayşenur Oktay
Genel Sekreter : Tuncay Hazırolan
Mali Sekreter : Polat Koşucu
Üyeler  : Pınar Koşar, Abdulhakim Coşkun, Muzaffer Başak,
  Fatih Gülşen, Fazıl Gelal
2013-2015
Başkan : Abdulhakim Coşkun
Başkan Vekili : Halil Arslan
Genel Sekreter : Ercan Kocakoç
Mali Sekreter : Zeynep Yazıcı
Üyeler  : Adem Kırış, M. Emin Sakarya, Polat Koşucu, 
  Ş. Mehmet Ertürk, Tuncay Hazırolan

2011-2013

Başkan : Nevra Elmas
Başkan Vekili : M. Halil Öztürk
Genel Sekreter : Ahmet T. Turgut
Mali Sekreter : Tuncay Hazırolan
Üyeler  : Halil Arslan, İlhan Erden, Ş. Mehmet Ertürk,
  Fatih Kantarcı, Adem Kırış

2009-2011

Başkan : Okan Akhan
Başkan Vekili : Tamer Kaya
Genel Sekreter : Ş. Mehmet Ertürk
Mali Sekreter : M. Halil Öztürk
Üyeler  : Oğuz Dicle, Ayça Altuğ, Cem Çallı,
  Uğur Koşar, Tan Cimilli
2007-2009
Başkan : Muzaffer Başak
Başkan Vekili : Mustafa Özmen
Genel Sekreter : Tanzer Sancak
Mali Sekreter : Levent Altın
Üyeler  : Pınar Balcı, Gürsel Savcı, Cem Çallı,
  Tan Cimilli, Uğur Koşar

2005-2007

Başkan : Muzaffer Başak
Başkan Vekili : Erhan Ilgıt
Genel Sekreter : Mithat Haliloğlu
Mali Sekreter : Doğan Dede
Üyeler  : Remide Arkun, Yüksel Barut, Mustafa Özmen,
  Pınar Balcı, Recep Savaş

2003-2005

Başkan : Umman Sanlıdilek
Başkan Vekili : Nevra Elmas
Genel Sekreter : Remide Arkun
Mali Sekreter : Levent Araz
Üyeler  : Ayça Altuğ, Muzaffer Başak, Erhan Ilgıt,
  Mustafa Özmen, Ayşenur Oktay

2002-2003

Başkan : Suat K. Aytaç
Başkan Vekili : Erhan Ilgıt
Genel Sekreter : Ayşenur Cila
Mali Sekreter : İpek Ziraman
Üyeler  : Bülent Acunaş, Nevra Elmas, Canan Erzen,
  Zehra Hilal Adıbelli, Yüksel Barut

1999-2002

Başkan : Aytekin Besim
Başkan Vekili : Füruzan Numan
Genel Sekreter : Hüdaver Alper
Mali Sekreter : Baki Hekimoğlu
Üyeler  : Bülent Acunaş, Timur Sindel, Emel Ada, Üstün Aydıngöz,
  Eşref Paşaoğlu, Uğur Koşar, Haluk Arı