YETERLİK KURULU

 

TRYK UZMANLIK EGITIM PROGRAMI

 


 

 ON YIL SÜRELİ TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK BELGESİ ALAN RADYOLOGLAR

 


TRD RADYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI

EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE ZİYARET ESASLARI

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A)

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİLEN DEĞERLENDİRME FORMU (FORM B)

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİLİK SINAVI KURAMSAL SINAV YÖNERGESİ

SORU VE YANITLARLA TRDYK KURUM ZİYARET VE PROGRAM DEĞERLENDIRME SÜRECİ

 

 

TRD Yeterlik Sınavı Beceri Aşaması 8 Haziran 2014

Değerli TRD Üyeleri,

TRDYK Sınav Komisyonu tarafından yapılacak olan TRD X. Yeterlilik Sınavı Beceri Aşaması 8 HAZİRAN 2014 tarihinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.

Beceri Sınavı’na 2010 yılı yeterlilik sınavına uzmanlık öğrencisi olarak katılıp, başarılı olarak 2011 yılında uzmanlık unvanını almış olanlar ile 2011 yılı ve sonrasındaki kuramsal sınava katılmış ve başarılı olmuş radyoloji uzmanları ve 2012 yılı ve sonrasında yapılmış son iki beceri sınavına katılmamış ya da katılıp da başarılı olamamış uzmanlar katılabileceklerdir...

 
2014-02-20

devamını okumak için tıklayınız..

 

TRD Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları Ziyaretleri Hk Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu, ülkemizde Radyoloji uzmanlık eğitiminin standardize edilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi amaçlarına uygun olarak, gönüllü Radyoloji Uzmanlık Eğitimi Kurumlarını ziyaret edip, TRD Uzmanlık Eğitimi Standartları uyarınca değerlendirmelerde bulunacak ve uygun görülmesi halinde Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi verecektir.

Ziyaret edilme ve değerlendirilme için gönüllü olan Radyoloji Uzmanlık Eğitimi Kurumlarının ekteki belgelerden yararlanmaları, dolduracakları A ve B Formlarını, ayrıca kurumlarında kullanılmakta olan birer “Radyoloji Uzmanlık Eğitim Programı” ve “Asistan Karnesi” örneğini, ön yazı ekinde en geç 1 Mart 2014'e kadar TRD Merkezine “TRDYK’a iletilmek üzere” ulaştırmaları beklenmektedir. Başvurular değerlendirilerek, olası kurum ziyareti hakkında 1 Nisan 2014’e kadar ilgili kurumlara bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu

Ekler:

  • "Form A: Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Formu"
  • "Form B: Eğitilen Değerlendirme Formu"
  • "TRD Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları" 
  • "Soru ve Yanıtlarla Kurum ziyaret ve Program Değerlendirme Süreci"
  • "TRDYK Kurumları ve Programlarını Değerlendirme ve Ziyaret Esasları"
 
2014-01-20 devamını okumak için tıklayınız...

 

10. TRD Yeterlik Kurulu Kuramsal Sınavı

Değerli TRD Üyeleri,

10. Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasını oluşturan Kuramsal Sınav 24 KASIM 2013 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınav giriş yerleri daha sonra tarafınıza iletilecektir. Sınava Türk Radyoloji Derneği üyesi olan uzman radyologlar ve son yıl asistanları (sadece kuramsal aşama) girebileceklerdir. Bu sınavda başarılı olan adaylar, Mayıs/Haziran 2014’de sınavın ikinci aşamasını oluşturan Beceri Sınavı’na girebileceklerdir. Beceri sınavına girebilmek için uzman radyolog olma koşulu aranacaktır.

Sınava girecek adayların ekteki belgeleri Türk Radyoloji Derneği’nin belirtilen adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2013 olarak belirlenmiştir.

Başarılar diler, saygılarımızla bilginize sunarız.

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu

 
2013-10-01 devamını okumak için tıklayınız...

 

21 Haziran 2013 TRD Yeterlik Kurulu Çalıştayı

Değerli TRD Üyeleri,

Avrupa Tıp Eğitimi Birliği (UEMS) ve TTB-UDEK (Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu) süreçlerine paralel olarak, Derneğimiz Yeterlik Kurulu ve altında yapılanmış olan Eğitim Kurumlarını Ziyaret Komisyonu’nun çalışmaları sonucu Radyoloji Uzmanlık Eğitimi veren Eğitim Kurumlarını Ziyaret programı süreçleri planlanmıştır. Daha önce TRD sitesinde ilan edilen Radyoloji Uzmanlık Eğitim Standartları doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Ziyaret programının ayrıntılarını paylaşmak, katkı almak ve ziyaret ekibinde değerlendirici olarak yer almak isteyenler için bilgilendirme amaçlı 21 Haziran 2013 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında Ankara'da bir çalıştay planlanmıştır. İlgili mevzuat gereği değerlendirici olarak yer almak isteyenlerin 10 yıllık eğitici deneyimi bulunan meslektaşlarımız olması gerekmektedir. Bu çalıştaya katkı vermek isteyen ve ziyaret programlarında değerlendirici olarak yer almak isteyen meslektaşlarımızın, sınırlı sayıdaki kontenjanda yer alabilmek ve gereken planlamaların yapılabilmesine olanak sağlayabilmek için 7 Haziran 2013 tarihine kadar trd@trd.org.tr adresine taleplerini bildirmeleri gerekmektedir. Radyoloji uzmanlık eğitiminin geleceğine hazırlık için önemli olan bu çalıştaya katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TRD Yeterlik Kurulu

 
2013-05-31  

 

9. TRD Yeterlik Sınavı Beceri Aşaması//2 Haziran 2013

Değerli TRD Üyeleri,

9. TRD Yeterlik Sınavı Beceri Aşaması 2 Haziran 2013 Pazar günü İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşecektir. Sınav ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formu ekte, bilginize sunulmuştur. Sınav için belirlenen son başvuru tarihi 25 Mayıs 2013'tür. Başvurularınızı Türk Radyoloji Derneği Genel Merkezi'ne yapmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

TRD Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu 

 
2013-05-03 devamını okumak için tıklayınız...

 

TRD 9. Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşaması-2 Aralık 2012

Değerli TRD Üyeleri,

TRD 9. Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşaması 2 Aralık 2012 Pazar günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girmek isteyen üyelerimiz için sınav başvuru koşulları ekteki dosyada yer almaktadır. Başvuru formu, sınav giriş belgesi ve ekte belirtilen diğer evrakları Türk Radyoloji Derneği Genel Merkezi'ne 23 Kasım 2012 Cuma gününe kadar göndermenizi rica ederiz. Sınav giriş yerleri üyelerimize daha sonra duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

TRD Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu

 
2012-10-12

devamını okumak için tıklayınız...

 

Yeterlik Kurulu

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu (TRDYYK), Türk Tabipler Birliği'nin önerileri doğrultusunda 16 Ocak 2012 tarihli toplantısında, Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Belgesi resertifikasyonunun 10 yılda bir gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bununla uyumlu yeniden belgelendirme (resertifikasyon) koşulları çok yakında belirlenerek ilan edilecektir.

Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu


BUTO

 
2012-08-08