Türk Radyoloji Derneği Cumhuriyetimizin ilanını takip eden 1924 yılında, “TÜRK ELEKTROFİZYOLOJİ CEMİYETİ” adı ile İstanbul'da kuruldu. Kurucu üyeleri İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Profesörü ve Röntgen Muallimi Dr. Mehmet Şevki Bey, Haseki Hastanesi radyoloji uzmanı Dr. Suphi Neşet (BEKEN) Bey, Dr. Burhanettin (TOKER) Bey, Dr. Demetrius CHİLADİTİ, Dr. Zakar (TARVER), Gülhane Hastanesi Radyoloji uzmanı Dr.Şükrü Emin (CANGÖR) Bey, Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Dr. Selahattin Mehmet (ERK) Bey'dir.

Kuruluş amacı cemiyet tüzüğünün 2. Maddesinde 'Radyoloji'nin tıbbi tatbikatına ait ilerleme ve tekamülü takip ve yurdumuzdaki inkişafına ve radyoloji müntesipleri arasındaki şahsi, mesleki ve ilmi tesanütün ve bağlılıkların kuvvetlenmesine müşterek ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya hizmet ve yardım' olarak belirlenmiştir. Bu ana esaslar bugün için de Türk Radyoloji Derneği'nin genel amaçlarını oluşturmaktadır.

Türk Radyoloji Cemiyeti'nin 1954-1955 döneminde görev yapan yönetim kurulu, Prof. Dr. Muhterem GÖKMEN başkanlığında genel sekreter Doç. Dr. Adnan BUDARAS, Sayman Dr. İsmail CEBESOY ve üyeler Dr. Rüştü EGUN, Dr. Hayri AYBERK ile atak yaparak, 1955 yılı Ekim ayında yazı işleri müdürlüğünü Dr. Saim AYKIN'ın yaptığı TÜRK RADYOLOJİ MECMUASI'nı yayınlamıştır.

Yedi Ocak 1971 yılında yapılan genel kurulda cemiyetin adının “TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ” olarak değiştirilmesi ve radyologların yoğun olduğu bölgelerde şube açabileceği karara bağlanmıştır. Bu kapsamda 1975 yılında İzmir şubesinin kurulması için geçici kurul oluşturulmuş ancak gerçekleşememiştir.

Dernek 1.Ulusal Türk Radyoloji Kongresini 15-17 Eylül 1966 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmiştir. 2000 yılında tüzük değişikliği ile “TÜRK KARDİYOVASKÜLER VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ” ismini almıştır.

1991 yılında Ankara'da “Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği” adıyla Prof. Dr. Uluhan BERK'in öncülüğünde yeni bir radyoloji derneği kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren aktif çalışmalar gösteren dernek, kısa sure içinde ulusal boyutlu ilk Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi'ni düzenlemiştir (Antalya, 1993).

1994 yılında Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından, “Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi” adıyla yeni bir dergi düzenli olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 23 Ekim 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği'nin isminin başına Türk kelimesinin getirilmesi onaylanmış ve 29 Ocak 1999 ve 99-2355 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçmiştir.

2000 yılında merkezi İstanbul'daki Türk Radyoloji Derneği'nin (1924) tüzük değişikliği ile ismini değiştirerek Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği haline gelmesi üzerine Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği, 21 Ekim 2000 yılında gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen tüzük değişikliği uyarınca Türk Radyoloji Derneği adını almıştır.

2014 yılında kuruluşunun 90. yılını dolduran Türk Radyoloji Derneği halen Türkiye'de tıp alanındaki en büyük branş derneklerinden birisidir. Derneğimizin 2014 yılı itibariyle 4034 üyesi bulunmaktadır. Dernek merkezi Ankara’dadır. Merkez haricinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde bulunan 8 şube ile dernek faaliyetleri yürütülmektedir.

11-16 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 35. Ulusal Radyoloji Kongresi’ne yurt içinden 1382, yurt dışından 64 olmak üzere toplam 1446 katılım gerçekleşmiştir. Ayrıca 145 sözel bildiri ve 1738 poster bildiri kabul edilmiştir.

Derneğimizin Ankara'da kendi malı olan modern bir yönetim merkezi ve daimi statüde iki personeli bulunmaktadır.

Tarihimiz ve Başkanlarımız

Tamer Kaya
Okan Akhan
Muzaffer Başak
Aytekin Besim