Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Can ÇEVİKOL
Başkan Yardımcısı: Şükrü Mehmet ERTÜRK
Genel Sekreter: İhsan Şebnem ÖRGÜÇ
Sayman: Nermin TUNÇBİLEK

Üyeler:
Levent ALTIN
Murat CANYİĞİT
Mustafa HARMAN
Tuncay HAZIROLAN
Ülkü KERİMOĞLU

TRD Faaliyet Raporu 2018 - 2021