TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ DENETLEME KURULU
Cemil Göya
M. Cem Çallı
Fazıl Gelal

04-11-2021