Gastrointestinal Stromal Tümörler: Radyolojik - Patolojik Korelasyon

Rabia Ergelen 1 , Nilüfer Deniz Alberalar 1 , Ruslan Asadov 1 , Mustafa Ümit Uğurlu 2 , Erdem Kombak 3 ,  Çiğdem Ataizi Çelikel 3 ,  Davut Tuney 1

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  

2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  

3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 1-5
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.300
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal, tümör, tomografi

Hafif kafa travmalı çocuklarda beyin BT’nin rolü

Altan Güneş 1 ,  Serra Özbal Güneş 2 ,  Gökhan Güral 3 ,  Baki Hekimoğlu 2  

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  

3 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 6-11
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.196
Anahtar Kelimeler: Hafif kafa travması, bilgisayarlı tomografi, Glasgow koma skoru


Radyolojik Sonuçların Hastaya Açıklanması Konusunda, Radyologların ve
Diğer Klinisyenlerin Tercihleri: Anket Çalışması

Oktay Alan 1 ,  Nalan Yıldırım Eryılmaz 2 ,  Fatma Ezgi Can 3 ,  Gürsel Savcı 4  

1 Karacabey Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye  

2 Kompetenznetz Franken, MVZ Radiologie und Nuklearmedizin, Fürth, Almanya  

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 12-18
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.297
Anahtar Kelimeler: Direkt hasta ile iletişim, medikolegal, radyoloji

Ulusal Radyoloji Kongrelerinde, ‘Hasta Dozu’ Konulu Bildiriler Artmalı mı?

Ebru Özan 1 ,  Gökçe Kaan Ataç 1  

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 19-23
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.191
Anahtar Kelimeler: Ulusal Radyoloji Kongresi, bildiri, hasta dozu, radyasyon

Edinsel Safra Yolu Hastalıklarında Görüntüleme Bulguları

Ezgi Anamurluoğlu 1 ,  Nuray Haliloğlu 1  

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 24-33
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.170
Anahtar Kelimeler: Safra yolları, kolanjit, kolanjiyokarsinom

 

 

Skrotal Liposarkom ve Eşlik Eden İnguinal Herni: Görüntüleme Bulguları

Havva Kalkan 1 ,  Zeynep Keskin 2 ,  Suat Keskin 3  

1 Ağrı Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ağrı, Türkiye  

2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya, Türkiye  

3 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 34-36
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.146

Nadir Görülen Psödoşilotoraksın BT'deki Yağ-Sıvı Seviyesi Görünümü

Uğur Kesimal 1 ,  Akın Bayrak 1 ,  Gökhan Arslan

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 37-38
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.33

 

Bukkal Alveolar Soft Part Sarkom: MR Görüntüleme Bulguları

Meriç Tüzün

1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 39-40
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.178

Radyasyon kurbanı bir radyolog: Prof. Dr. Mim Kemal Öke (1884–1955)

Cihat Çınar Başekim

1 Türk Radyoloji Derneği Tarih Araştırmaları Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye 

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 41-43

Editörden

Gürsel Savcı 1  

1 Editör  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: -