Araştırmacılar için temel istatistiksel yaklaşımlar / Basic statistical approaches for researchers

Mustafa Çağatay Büyükuysal
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Sorumlu Yazar:
Mustafa Çağatay Büyükuysal
E-posta: cbuyukuysal@beun.edu.tr
Geliş tarihi: 04.01.2019
Kabul tarihi: 24.01.2019
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.943

Hematopoetik kök hücre nakli sonrası santral sinir sistemi komplikasyonları ve radyolojik bulguların sağkalım üzerine etkisi / Effect of central nervous system complications and radiologic findings on patients’ survival after hematopoietic stem cell transplantation

Nurşah Eker1, Kamil Karaali2, Funda Tayfun1, Gülsun Tezcan1, Vedat Uygun1, Mediha Akcan1, Elif Güler1, Volkan Hazar1, Akif Yesilipek1, Alphan Küpesiz1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye


Sorumlu Yazar:
Nurşah Eker
E-posta:nursaheker@hotmail.com
Geliş Tarihi: 02.12.2017
Kabul Tarihi: 22.12.2017
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.812

Anterior tibial kas herniasyonu: Dinamik ultrasonografi tetkikinin tanısal önemi / Tibialis anterior muscle hernia: The importance of dynamic ultrasonography in the diagnosis

Seray Gizem Gür1, Emre Çalışal2, Ömer Cahit Çıtır2

1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Amasya, Türkiye

2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Amasya, Türkiye

Sorumlu Yazar: Seray Gizem Gür
E-posta: seraygizemgur@yahoo.com.tr
Geliş tarihi: 18.09.2017
Kabul tarihi: 03.05.2018
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.733

Situs inversus totalisli hastada sol yerleşimli akut apandisit / Left sided acute appendicitis in a patient with situs inversus totalis

Oğuzcan Ünal, Kemal Murat Haberal, Aslıhan Onay Çolak

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sorumlu Yazar: Oğuzcan Ünal
E-posta: unal-oguz@hotmail.com
Geliş tarihi: 23.10.2018
Kabul tarihi: 20.12.2018
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.926

Olgu 5

Tanı: Tüberkülöz menenjitini taklit eden atipik primer santral sinir sistemi lenfoması

K. Aysun Gönen1, Bahattin Hakyemez2

1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Sorumlu Yazar: K. Aysun Gönen
E-posta: aysunbalc@yahoo.com
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.200219

Olgu 5

Tanı: Tüberkülöz menenjitini taklit eden atipik primer santral sinir sistemi lenfoması

K. Aysun Gönen1, Bahattin Hakyemez2

1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Sorumlu Yazar: K. Aysun Gönen
E-posta: aysunbalc@yahoo.com
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.200219