Radyolojide İlk Trimester Obstetrik Ultrasonografide Rutin Bakılması Gerekenler

Cemil Gürses 1 , Feyzan Seher Okşar 1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 1-10
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.668
Anahtar Kelimeler: İlk trimester, gebelik, ultrasonografi

 

Retroperitoneal Fibrozisin Neden Olduğu Sol-Taraflı
Portal Hipertansiyon ve Böbrek Yetmezliği

Ali Koç 1, Özgür Karabıyık 1, Turgut Tursem Tokmak 1, Mustafa Özdemir 1, Muhammet Çoban 1

1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 11-13
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.523

Omuz Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Korakoklaviküler Eklem

Aysel Özaşlamacı 1, Ali Koç 1, Özgür Karabıyık 1, Serhat Tekerek 2

1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

2 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Van, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 14-16
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.541

Multipl Bilateral Renal Anjiomyolipom

Hakan İmamoğlu 1, Serap Doğan 1, Mehmet Gökçe 1, Güven Kahriman 1

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 17-18
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.595

 

MRG ile Plantar Ven Trombozu Tanısı Alan Üç Olguda Radyolojik Bulgular

Onur Levent Ulusoy 1, Sezgi Burçin Barlas 2, Ayhan Mutlu 3, Sadık Server 2, Mustafa Faik Seçkin 4

1 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Bilim Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
 
4 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 19-21
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.621

 

Benign Kardiyak Tümörlerde MR Görüntüleme Bulguları

Ravza Yılmaz 1, Ali Aslan Demir 1, Adem Atıcı 2, Yunus Emre Akpınar 1, Volkan Kutlu 1, Memduh Dursun 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
 
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 22-25
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.149

 

 

Cumhuriyet Öncesi Radyologlarımız

İbrahim Başağaoğlu 1  

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik, İstanbul, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 27-30
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.060618

Tanınız Nedir?

Gökhan Öngen 1, Müfit Parlak 1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 26-26
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.0404

Tanınız Nedir? / Cevap

Selen Bayraktaroğlu 1

1 Ege Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 31-31
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.0401