Bilgisayarlı Tomografide Hatalı Tanı Konulan Yüz Travması: Olgu Sunumu

Sibel Çağlar Atacan 1 , Meltem Tekin 2 , Mansur Beğenen 2 , M. Nabi Kantarcı 3

1 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
 
2 Adli Tıp Asistanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye

3 Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 88-90
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.213

Budd-Chiari Sendromlu Hastada Nadir Bir Yol:
Transhepatik-Perikardiakofrenik Kollateraller

Yeliz Aktürk 1 , Serra Özbal Güneş 1 , Baki Hekimoğlu 1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 91-93
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.413

Bilateral Posterior İliak Boynuzlar: Tırnak-Patella Sendromunun Karakteristik Bulgusu

Çağrı Damar 1 , Volkan Kızılgöz 2 , Baki Hekimoğlu 3

1 Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Radyolojisi Bölümü, Gaziantep, Türkiye

2 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

3 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 94-96
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.422

Karaciğer Spesifik Kontrast Madde ile Yapılan MR
Görüntüleme Koledok Kisti Tanısını Kolaylaştırır: Olgu Sunumu

Sermin Tok 1 , Kaan Esen 1 , Yüksel Balcı 1 , Hakan Canbaz 2 , Feramuz Demir Apaydın 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 97-98
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.539

Tanınız Nedir?

Selen Bayraktaroğlu 1

1 Ege Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 102-102
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.3101

 

Tanınız Nedir? / Cevap

Emre Ökeer 1 , Murat Kıyıcı 2 , Gürsel Savcı 1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
 
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 99-101
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.0401

Cep Telefonları Sağlığımıza Zararlı Mı?

Doğan Bor 1 

1 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Ankara, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 85-87
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.2003