TRD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TRD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu | 2011-08-22

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 18 Eylül 2011 Pazar günü saat 10:00'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nın Seminer Salonu'nda (Kırmızı Salon) aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 25 Eylül 2011 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeterli katılımcı sayısı aranmaksızın yapılacaktır.

TRD tüzüğüne göre derneğimizin merkez genel kurulunda, şubemizi temsil etmek üzere, her on üye için bir kişi olmak üzere delege bulunması gerekmektedir. Şube olağan genel kurulunda, delege seçimi de yapılacaktır. Delege olabilmek için şube üyesi olmak, TRD Etik Kurulu ve TTB'den bir ceza almamış olmak ve başvuruların 3 Eylül 2011 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Delege seçiminde aday olmak isteyenlerin ekteki örnek dilekçeyi doldurup, imzalayarak şube yönetimine bizzat elden, bursa@turkrad.org.tr e-posta adresinden, 0224 442 81 42 numaralı faksa yapmaları gerekmektedir.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

 Yönetim Kurulu adına,

Dr. Uğur TOPAL