COVID-19 Görüntüleme Endikasyonları ile ilgili Amerikan Radyoloji Koleji'nin Önerileri

COVID-19 Görüntüleme Endikasyonları ile ilgili Amerikan Radyoloji Koleji'nin Önerileri | 2020-03-23

Değerli Üyelerimiz,

COVID-19 enfeksiyonundan kuşkulanılan olgularda akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografinin kullanımına yönelik Amerikan Radyoloji Koleji’nin önerilerini içeren Türkçe’ye çevrilmiş metin ekte, yer almaktadır. Duyurunun üst kısmına eklenmiş adresten orijinal metne ulaşılabilir. 

Bu metnin vurguladığı temel noktalar:

COVID-19 tanısı koymak için BT kullanılmamalıdır

Toraks BT tetkiki spesifik klinik endikasyonlarda ve hastaneye yatırılmış semptomatik hastalarda kullanılmalıdır

Radyologlar, COVID-19 enfeksiyonunun BT bulguları konusunda eğitimli olmalıdır

 

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu