TRYK Uzmanlık Eğitim Programı

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’nun Yürütme Kurulu yönlendirmesi ve koordinasyonunda, "Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu"nun yoğun çalışmaları ile geliştirdiği yeni "Radyoloji Uzmanlık Eğitim Programı" artık camiamız ile paylaşılabilecek hale gelmiştir.

Bu çalışmada bir önceki müfredatımızı temel alan, ona Avrupa Radyoloji Derneği'nin bu yıl yayınlanan müfredatında vurgulanmış eğitim gerekleri ve öğrenim hedeflerini, büyük ölçüde ülkemize uyarlayarak katan bir program hazırlanmıştır. Programa, ayrıca eğitim sürecinde kullanılabilecek çok sayıda eğitim değerlendirme / geribildirim aracıformu ve "Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası" örneği de dahil edilmiştir. Hazırlıklar sırasında tıp eğitimi uzmanları yanında, radyoloji alanındaki tüm yan dal dernekleri ve çalışma gruplarının öneri ve katkıları alınmaya özen gösterilmiştir.

Ülkemizdeki güncel koşullar düşünüldüğünde bu programın tümünün, hemen yarın uygulanması birçok kurumda mümkün gözükmemektedir. Önemli olan nokta, değerli camiamıza konunun felsefesini aktarmak, farklı iş ortam ve koşullarında nispeten uygulanabilir, evrensel geçerliliği olan bir çerçeve öneriyi sunmaktır. Program, üst düzey bilim ve kaliteli sağlık hizmeti/ eğitimi ilkelerinin şartlarını sağlayan bir hedefi ve varılacak noktayı göstermektedir. Kurumların, kendi koşulları içinde bu çerçeve program önerisi ve bileşenlerinden tümü ile ya da kısmen yararlanmaları olasıdır. Ancak evrensel sağlık eğitim ve hizmet ilkelerinin ülkeden ülkeye değişmediği göz önünde tutularak, gösterilen hedefe en kısa zamanda ve tüm bileşenleri ile ulaşılması çabaları hiç eksiltilmemelidir.

Bağlantıdan indirip inceleyebileceğiniz program aslında varılması gereken son noktayı değil, bu yoldaki bir aşamayı temsil etmektedir. Gelecekteki güncellenme ve geliştirilme gereksinimleri, bu programın sağlam bir basamak olarak kullanılması ile mümkün olacaktır.

Değerli görüşlerinizi bekliyor, saygılar sunuyoruz.

Prof. Dr. S.Süreyya Özbek
Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu adına,