Redundan Sigmoid Kolon Sıklığının Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Değerlendirilmesi /
Evaluation of the Frequency of Redundant Sigmoid Colon on Computed Tomography Images

Nur Hürsoy1, Önder Aydemir2, Sena Ünal3, Habip Eser Akkaya4, Ezgi Anamurluoğlu5, Melahat Kul6

1 Turhal Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Tokat, Türkiye
2 Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi, Kütahya, Türkiye
3 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
4 Karaman Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Karaman, Türkiye
5 Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Siirt, Türkiye
6 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sorumlu Yazar: Nur Hürsoy
Geliş Tarihi: 26.04.2018
Kabul Tarihi: 16.01.2019
DOI: 10.5152 / turkjradiol.2019.867

 


Hafif Kognitif Bozuklukta Gri Cevher Atrofisinin Boylamsal Olarak Değerlendirilmesi:
Voksel Tabanlı Morfometri Çalışması / Longitudinal Evaluation of Gray Matter
Atrophy in Mild Cognitive Impairment: A Voxel-Based Morphometric Study

Berrin Çavuşoğlu1, Emel Ada2, Derya Durusu Emek Savaş3, Görsev Gülmen Yener4

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sorumlu Yazar: Berrin Çavuşoğlu
E-posta: berrncavusoglu@gmail.com
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.030419

İnsidental Olarak Saptanan, Albendazol Tedavisi Sırasında Rüptüre Olan Dev Kardiyak Kist Hidatik /
Cardiac hydatid cyst; found incidentally, ruptured during albendazole treatment

Hamza Eren Güzel, Türker Acar, Zehra Hilal Adıbelli

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sorumlu Yazar: Hamza Eren Güzel
E-posta: hamzaerenguzel@gmail.com
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.010419

Mandibula ve Maksilla Lezyonları / Mandibular and Maxillary Lesions

Emel Ada1, Hande Melike Halaç1, Agah Baran1, Sülen Sarıoğlu2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sorumlu Yazar: Emel Ada
E-posta: emel.ada@deu.edu.tr
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.040419


Hidronefroza Yol Açan Peripelvik Kistler

Başak Erdemli Gürsel1, Mustafa Güllülü2, Gürsel Savcı1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

Sorumlu Yazar: Başak Erdemli Gürsel

E-posta: basakerdemligursel@gmail.com

DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.090419