Manyetik Rezonans Görüntülemede Kalite Control / Quality control in magnetic resonance imaging

Quality control in magnetic resonance imaging

Sevim Şahin1, İsa Çam2, Yonca Anık3, Özcan Gündoğdu1

1 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Kocaeli, Türkiye

2 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye


Sorumlu Yazar:
Sevim Şahin

E-posta: sevim.sahin@ymail.com
Geliş tarihi: 12.12.2017
Kabul tarihi: 07.03.2019
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.796

Primer Pankreas Adenokanseri Olgularında Lezyon Lokalizasyonuna göre Karaciğer Metastazlarının Lobar Dağılımı / Lobar distribution of liver metastases according to lesion location in primary pancreatic adenocarcinoma

Cemal Aydın Gündoğmuş1, Parviz Samadov2, Soheil Sabet3, Rabia Ergelen1, Samet Yardımcı1,  Davut Tüney1

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Bilim Üniversitesi Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazar:
Cemal Aydın Gündoğmuş
E-posta: cagundogmus@gmail.com
Geliş Tarihi: 21.03.2018
Kabul Tarihi: 15.05.2018
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.860

Dalak Atrofisi, Portal ve Renal Ven Trombozu ile Birlikle Ülseratif Kolit Olgusu / An ulcerative colitis case with splenic atrophy, portal and renal vein thrombosis

Hamza Eren Güzel, Ali Murat Koç, Türker Acar

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye


Sorumlu Yazar:
Hamza Eren Güzel
E-posta: hamzaerenguzel@gmail.com
Geliş tarihi: 25.03.2018
Kabul tarihi: 16.01.2019
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.862

Olgu 7

Başak Erdemli Gürsel1, Mustafa Güllülü2,  Gürsel Savcı1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

Sorumlu Yazar: Başak Erdemli Gürsel
E-posta: basakerdemligursel@gmail.com
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.070319


Bilinen bir sistemik hastalığı bulunmayan, 34 yaşında erkek hasta, sol yan ağrısı nedeniyle Nefroloji Polikliniği'ne başvurdu. Hastanın tam kan sayımı ve tam idrar tetkik değerleri normal sınırlarda idi. Renal patoloji ön tanısı ile hastaya öncelikle renal ultrasonografi (US) tetkiki yapıldı. US'de sol böbrekte 3. derecede hidronefroz görünümü, alt pol kaliksler içerisinde en büyüğü 1 cm boyutunda, birkaç adet taş ve parankimal incelme mevcuttu (Resim 1). Sonrasında hidronefroz etyolojisi araştırılması amacıyla bilgisayarlı tomografi (BT) ile incelenen hastada, kontrastsız koronal plan reformat (Resim 2 a) ve nefrogram fazı kontrastlı incelemelerin koronal plan reformat (Resim 2 b) görüntüleri elde edildi. 

Olgu 6
Men Tip 1 (Wermer) Sendromu

Elif Gündoğdu,  Mahmut Kebapçı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Sorumlu Yazar: Elif Gündoğdu
E-posta: elif_basbay@hotmail.com
DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.060319