Parotis bezi tümörleri: Konvansiyonel ve Difüzyon Ağırlıklı
MR Görüntüleme Bulgularının Histopatoloji Sonuçlarıyla Karşılaştırılması

Can Zafer Karaman 1, Ahmet Tanyeri 1, Recep Özgür 1

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 60-68
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.92818
Anahtar Kelimeler: Parotis bezi tümörleri, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, apperent diffusion coefficient, manyetik rezonans görüntüleme

Meme Kanseri Evrelemesinde Aksiller Radyoloji: Mammografi, Ultrasonografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Lenfanjiografik Yöntemler

Hale Aydın 1
 
1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 69-75
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.747
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, lenf nodu tutulumu, US, MG, MRG, lenfografi

Maligniteli İki Olguda Pulmoner Venöz Tromboz

Avni Merter Keçeli 1 , Cihan Göktan 1 , Yavuz Havlucu 2  

1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı Manisa, Türkiye  
2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Manisa, Türkiye  

Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 76-79
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.622

Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi ile Tanı Alan Nadir Bir Olgu:

Ezgi Kartal 1 , Arda Kayhan 1 , Tevfik Güzelbey 1 , Nail Uzunlulu 1

1 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 80-82
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.684

Tipik Radyografi Bulguları ile Yenidoğan Alt GIS Obstrüksiyonu: Mekonyum İleusu

Ercan Ayaz 1 , Umut Özdamarlar 1 , Mustafa Kemal Demir 2 , Salih Somuncu 3  

1 Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Medical Park Göztepe Hastanesi Radyoloji Bölümü İstanbul, Türkiye  
2 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Hastanesi Radyoloji Bölümü İstanbul, Türkiye  
3 Medical Park Göztepe Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü İstanbul, Türkiye  

Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 83-85
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.755

Granülomatöz Polianjitte (Wegener Granülomatozu) Toraks BT Bulguları

Onur Taydaş 1 , Yasin Erarslan 2 , Zeynep Atçeken 3 , Orhan Macit Arıyürek 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Ankara
3 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 86-88
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.560

Ülkemizde Yayınlanan İlk Radyoloji Dergisi: Klinik Radyoloji

Cihat Çınar Başekim 1

1 Bayındır İçerenköy Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 89-91
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.887

Tanınız Nedir?

K. Aysun Gönen 1 , Bahattin Hakyemez 2

1 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
 
Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 92-92
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.07108

Tanınız Nedir? Cevap

Yüksel Pabuşçu 1

1 Celal Bayar Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Türk Radyoloji Derg 2017; 36: 93-95
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.061018