Kolorektal Cerrahi Sonrası Radyolojik Değerlendirme

Medine Böge 1, İrem Bayram 1, Onur Bayram 2, Emre Balık 2, Bengi Gürses 1 

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 32-37
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.697
Anahtar Kelimeler: Colorectal, complication, radiology

Bilateral Ektopik Servikal Timus Olgusunda Ultrasonografi
ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Ayşe Ahsen Bakan 1, Figen Palabıyık 2, Ersen Alp Özbalcı 1

1 Bakırköy Renkli Ultrason Görüntüleme, Radyoloji, İstanbul, Türkiye

2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 38-40
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.607
Anahtar Kelimeler: Thymus, ectopic, cervical, ultrasonography, MRI

 

Sol Pulmoner Venin Brakiosefalik Vene Kısmi Anormal Dönüşü
Anomalisinde Yeni Bir Bulgu: Juguler Vende Erken Kontrastlanma İşareti

 Cihat Çınar Başekim 1, Muzaffer Savaş Tepe 1

1 Bayındır İçerenköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 41-43
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.615
Anahtar Kelimeler: Partial anomalous pulmonary venous return, CTA, MRA

Endometrioma Zemininde Gelişen Berrak Hücreli Over Karsinomu

Hakan İmamoğlu 1, Mehmet Gökçe 1, Serap Doğan 1, Güven Kahriman 1, Nuri Erdoğan 1

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 44-45
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.651

Revize Atlanta Sınıflaması ve Radyoloğun Yol Haritası

Ural Koç 1, İsa Çam 2
 
1 Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği Erzincan
 
2 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği Kocaeli, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 46-51
DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.532

Türk Radyoloji Derneği'ni kimler kurdu?

Oğuz Dicle 1  

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
 
Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 52-55
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.854

 

Tanınız Nedir? 

Yüksel Pabuşçu 1

1 Celal Bayar Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 56-57
DOI: 10.5152/turkjradiol.2018.04041

Tanınız Nedir? / Cevap

Gökhan Öngen 1, Müfit Parlak 1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Turk Radyoloji Derg 2017; 36: 58-59