Bilgisayarlı Tomografi İncelemelerinde PraCTdose
Calculator ile Etkin Dozun Saptanması

 

Tolga Öncü 1 ,  Gökçe Kaan Ataç 2 ,  Tolga İnal 3 ,  Figen Bulgurlu 1 ,  Emine Bulur

1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Sağlık Fiziği Bölümü, Ankara, Türkiye

2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye  

 

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 44-51
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.295
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, etkin doz, radyasyona maruz kalma, dönüşüm katsayıları

Radyoloji Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Farkındalığının Değerlendirilmesi

Gökçe Kaan Ataç 1 ,  Tolga İnal 2 ,  Aslıhan Alhan 3 ,  Yüksel Pabuşçu 4  

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

2 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye  

3 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

4 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 52-58
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.190
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, farkındalık, radyolog, tekniker, araştırma görevlis

 

Akciğer Tüberkülozu Şüphesi Bulunan Çocukların BT İncelemesinde,
Mediastinal ve Hiler Lenfadenopatilerin Değerlendirilmesi: Gözlemciler Arası Uyum

Mehmet Fatih Özkul 1 , Figen Palabıyık 1 , Enes Salı 2 , Solmaz Çelebi 2 , Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu 2 , Zeynep Yazıcı 1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 59-63
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.504
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, lenf nodu, bilgisayarlı tomografi, çocuk

 

Sanal Kolonoskopi: Çekim Tekniği ve Klinik Uygulamalar

Nuray Haliloğlu 1 , Çağlar Uzun 1  

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 64-69
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.385
Anahtar Kelimeler: Sanal kolonoskopi, polip, bilgisayarlı tomografi, kolonografi

Duktus Venozus Agenezisi ve Olası Koryoanjiyom Birlikteliği: Ender Bir Durum

Ersen Alp Özbalcı 1

1 Bakırköy Renkli Ultrason, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 70-73
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.108

Batın Sağ Alt Kadran Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Apendiks Mukoseli

Ural Koç 1 ,  Selçuk Mısırlıgil 2

1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
 
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye  

Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 74-76
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.158

Lipomların Nadir Lokalizasyonları: BT ve MR Görünümleri

Meriç Tüzün,  Baki Hekimoğlu  

(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 77-80)
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.427

Dr. Osman Şevki Uludağ

Oğuz Dicle  

(Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 81-83)

Tanınız Nedir?

Emre Ökeer 1 , Murat Kıyıcı 2 , Gürsel Savcı 1  

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  

2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  


Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 84-84