TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli TRD Üyeleri,

TRD Samsun Şubesi Olağan Genel Kurulu 23 Eylül 2011 tarihinde saat 11.00'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 7 Ekim 2011 tarihinde aynı saatte ve mekanda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelere duyurulur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Murat DANACI

TRD Samsun Şube Başkanı

 
2011-09-21