TRD İzmir Şubesi 15 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

TRD İzmir Şubesi 15 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği’nin 15 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda tüzük değişikliğine gidilmiştir. Yeni tüzüğe göre merkez genel kurul toplantısı Ulusal Radyoloji Kongresi sırasında, şubelerin genel kurul toplantısı da Mayıs ayında yapılacaktır. Yeni tüzükte delege sistemi kaldırılmış olup merkez genel kurul toplantısında asil üye olan bütün uzman ve asistan üyelerimiz oy kullanma hakkına sahiptir.

Türk Radyoloji Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 12.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu binasında belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü aynı saat ve yerde, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

 

Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Fazıl GELAL

TRD İzmir Şubesi Başkanı

  

Gündem:

1.    Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2.    Genel Kurul divan seçimi
3.    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması
4.    Denetleme Kurulu Raporunun okunması
5.    Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası
6.    Denetleme Kurulu Raporunun değerlendirilmesi ve ibrası
7.    Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
8.    Dilek ve temenniler
9.    Kapanış

30-03-2015