TRD İzmir Şube 12 Ocak Acil Radyoloji Sempozyumu

TRD İzmir Şube 12 Ocak Acil Radyoloji Sempozyumu | 2018-12-20

Değerli TRD Üyeleri,

TRD İzmir Şubesi tarafından 12 Ocak 2019 Cumartesi günü Ege Üniversitesi Muhittin Erel 20 Mayıs Amfisinde "Acil Radyoloji Sempozyumu: Sık Rastlanan Olgular” gerçekleşecektir. Program aşağıda, yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.
TRD İzmir Şube Yönetim Kurulu

TRD İzmir Şubesi 2019 Yılı Eğitim Toplantıları-1
Acil Radyoloji Sempozyumu: Sık Rastlanan Olgular
12 Ocak 2019 Cumartesi 09:30-15:40
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

09:00 - 09:30 Kahvaltı
Oturum 1. Nöroradyolojik Aciller: Sık Rastlanan Olgular.
Oturum Başkanı: Dr. Süleyman MEN
09:30 - 09:55 Nöroradyolojik aciller (Kranyum)
Dr. Süleyman MEN
09:55 - 10:20 Nöroradyolojik aciller (Spine)
Dr. Melda APAYDIN
10:20 - 10:30 Araş. Gör. Olgu sunumu: Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji
10:30 - 11:00 Kahve-Çay Molası

Oturum 2. Torasik ve Kas-İskelet Sistem Acilleri: Sık Rastlanan Olgular
Oturum Başkanı: Dr. Şebnem ÖRGÜÇ

11:00 - 11:25 Torasik Aciller: Sık Rastlanan Olgular.
Dr. Sinem GEZER
11:25 - 11:50 Kas-İskelet Sistem Acilleri
Dr. Berna DİRİM METE
11:50 - 12:00 Araş. Gör. Olgu Sunumu Ege Üniversitesi Radyoloji
12:00 - 13:00 Öğle Yemek Arası

Oturum 3. Abdominal Aciller: Sık Rastlanan Olgular
Oturum Başkanı: Dr. Nevra ELMAS

13:00 - 13:25 GIS Acilleri
Dr. Özüm TUNÇYÜREK
13:25 - 13:50 Safra yolları ve pankreas acilleri
Dr. Ezgi GÜLER
13:50 - 14:00 Araş. Gör. Olgu Sunumu. 9 Eylül Üniv Radyoloji
14:00 - 14:30 Kahve-Çay Molası

Oturum 4. Ürogenital Aciller. Sık Rastlanan Olgular
Oturum Başkanı Dr. Funda OBUZ

14:30 - 14:55 Ürolojik ve skrotal aciller
Dr. Canan ALTAY
14:55 - 15:20 Jinekolojik aciller
Dr. Şebnem KARASU
15:20 - 15:30 Araş. Gör. Olgu Sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Radyoloji
15:40 Kapanış