TRD İzmir Şube 12 Ocak Acil Radyoloji Sempozyumu

TRD İzmir Şube 12 Ocak Acil Radyoloji Sempozyumu

Değerli TRD Üyeleri,

TRD İzmir Şubesi tarafından 12 Ocak 2019 Cumartesi günü Ege Üniversitesi Muhittin Erel 20 Mayıs Amfisinde "Acil Radyoloji Sempozyumu: Sık Rastlanan Olgular” gerçekleşecektir. Program aşağıda, yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.
TRD İzmir Şube Yönetim Kurulu

TRD İzmir Şubesi 2019 Yılı Eğitim Toplantıları-1
Acil Radyoloji Sempozyumu: Sık Rastlanan Olgular
12 Ocak 2019 Cumartesi 09:30-15:40
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

09:00 - 09:30 Kahvaltı
Oturum 1. Nöroradyolojik Aciller: Sık Rastlanan Olgular.
Oturum Başkanı: Dr. Süleyman MEN
09:30 - 09:55 Nöroradyolojik aciller (Kranyum)
Dr. Süleyman MEN
09:55 - 10:20 Nöroradyolojik aciller (Spine)
Dr. Melda APAYDIN
10:20 - 10:30 Araş. Gör. Olgu sunumu: Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji
10:30 - 11:00 Kahve-Çay Molası

Oturum 2. Torasik ve Kas-İskelet Sistem Acilleri: Sık Rastlanan Olgular
Oturum Başkanı: Dr. Şebnem ÖRGÜÇ

11:00 - 11:25 Torasik Aciller: Sık Rastlanan Olgular.
Dr. Sinem GEZER
11:25 - 11:50 Kas-İskelet Sistem Acilleri
Dr. Berna DİRİM METE
11:50 - 12:00 Araş. Gör. Olgu Sunumu Ege Üniversitesi Radyoloji
12:00 - 13:00 Öğle Yemek Arası

Oturum 3. Abdominal Aciller: Sık Rastlanan Olgular
Oturum Başkanı: Dr. Nevra ELMAS

13:00 - 13:25 GIS Acilleri
Dr. Özüm TUNÇYÜREK
13:25 - 13:50 Safra yolları ve pankreas acilleri
Dr. Ezgi GÜLER
13:50 - 14:00 Araş. Gör. Olgu Sunumu. 9 Eylül Üniv Radyoloji
14:00 - 14:30 Kahve-Çay Molası

Oturum 4. Ürogenital Aciller. Sık Rastlanan Olgular
Oturum Başkanı Dr. Funda OBUZ

14:30 - 14:55 Ürolojik ve skrotal aciller
Dr. Canan ALTAY
14:55 - 15:20 Jinekolojik aciller
Dr. Şebnem KARASU
15:20 - 15:30 Araş. Gör. Olgu Sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Radyoloji
15:40 Kapanış

20-12-2018