TRD İstanbul Şubesi 30 Haziran 2013 Girişimsel Radyoloji Sempozyumu

TRD İstanbul Şubesi 30 Haziran 2013 Girişimsel Radyoloji Sempozyumu | 2013-06-03

Değerli TRD Üyeleri,

TRD İstanbul Şube “Girişimsel (Nöro/Vasküler/Non Nöro/Non Vasküler) Radyoloji Sempozyumu” 30 Haziran 2013 Pazar günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Büyük Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir.

Katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

TRD İstanbul Şube Yönetim Kurulu

30 Haziran Pazar-GİRİŞİMSEL (NÖRO/VASKÜLER/NON NÖRO/NON VASKÜLER) RADYOLOJİ SEMPOZYUMU

09.00-09.30 Karşılama

09.30-10.15 İntrakranial Anevrizma Tedavisinde Stent Kullanımı/Kubilay AYDIN

10.15-11.00 İntrakraniyal Vasküler Anomalilerin Tedavisi/Osman KIZILKILIÇ

11.00-11.15 Nörovasküler BT İncelemelerinde İleri Uygulamalar/Murat KARAKOÇ - GE Healthcare

11.00-11.30 Kahve arası

11.30-12.15 Periferik Arter Hastalığında Girişimsel Radyoloji/Bülent ACUNAŞ

12.15-13.00 Periferik Venöz Girişimler/Burçak GÜMÜŞ

13.00-14.30 Öğle yemeği

14.30-15.00 Ablatif Tedaviler/Osman TEMİZÖZ

15.00-15.30 Emboloterapiler/Adem UÇAR

15.30-16.00 Nefrostomi Endikasyonları ve Tekniği/Olgu Örnekleri ile Sunum/Sevtap GÜMÜŞTAŞ

16.00-16.30 Son Yasal Düzenlemelerle Radyoloji Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği /Kubilay YENİGÜL