TRD İstanbul Şube Olağan Genel Kurul Duyurusu

TRD İstanbul Şube Olağan Genel Kurul Duyurusu | 2011-08-24

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 5253 sayılı yasanın 7. maddesi gereği 29 Eylül 2011 Perşembe günü saat 20.00'de S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil Amfisi Fatih-İstanbul adresinde ekte belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Ekim 2011 Perşembe günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

TRD İstanbul Şubesi delegesi olmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki örneğe uygun başvurularını 14 Eylül 2011 tarihine kadar bizzat elden, istanbul@turkrad.org.tr e-posta adresinden veya 0212 210 76 76 numaralı faksa yapmaları gerekmektedir.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. M. Sait ALBAYRAM

TRD İstanbul Şube Başkanı