TRD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ekim 2011 Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nın Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

TRD tüzüğüne göre derneğimizin merkez genel kurulunda, şubemizi temsil etmek üzere, her on üye için bir kişi olmak üzere delege bulunması gerekmektedir. Şube olağan genel kurulunda delege seçimi de yapılacaktır.

TRD Erzurum Şube delegesi olmak isteyen meslektaşlarımızın toplantı tarihinde bizzat başvurularını yapmaları gerekmektedir. Delege olabilmek için şube üyesi olmak, TRD Etik Kurulu ve TTB'den bir ceza almamış olmak gerekmektedir.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Adnan OKUR

TRD Erzurum Şube Başkanı

06-10-2011