TRD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 16.00’da Atatürk Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Seminer salonunda belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul toplantısı 2 Eylül 2021 Perşembe günü aynı saat ve yerde, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Akın LEVENT

TRD Erzurum Şubesi Başkanı

 

Gündem: 

  1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
  2. Genel Kurul Divan seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması
  4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası
  6. Denetleme Kurulu raporunun değerlendirilmesi ve ibrası
  7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
  8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış