TRD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TRD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 5253 sayılı yasanın 7. maddesi gereği 23 Eylül 2011 Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nın Seminer Salonu'nda ekteki gündemle gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 7 Ekim 2011 Cuma günü aynı yerde ve saatte, aynı gündemle yeterli katılımcı sayısı aranmaksızın yapılacaktır.

TRD tüzüğüne göre derneğimizin merkez genel kurulunda, şubemizi temsil etmek üzere, her on üye için bir kişi olmak üzere delege bulunması gerekmektedir. Şube olağan genel kurulunda delege seçimi de yapılacaktır.

TRD Erzurum Şube delegesi olmak isteyen meslektaşlarımızın toplantı tarihinde bizzat başvurularını yapmaları gerekmektedir. Delege olabilmek için şube üyesi olmak, TRD Etik Kurulu ve TTB'den bir ceza almamış olmak gerekmektedir.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

GÜNDEM:

1. Başkanlık divanı teşkili. Başkanlık ve katiplerin seçilmesi

2. İstiklal marşı ve saygı duruşu

3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun ve gelir gider raporunun okunması

4. Yeni dönem yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi

5. Yeni dönem Türk Radyoloji Derneği Erzurum Şubesi delegelerinin seçilmesi

6. Dilek ve temenniler

7. Kapanış

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Adnan OKUR

15-09-2011

TRD Erzurum Şube Başkanı