TRD Erzurum Şube Genel Kurulu

TRD Erzurum Şube Genel Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurulu 13 Eylül 2013 Cuma günü saat 14.00’de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın Seminer Salonu’nda ekteki gündemle  gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 20 Eylül 2011 Cuma günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeterli katılımcı sayısı aranmaksızın yapılacaktır.

TRD tüzüğüne göre derneğimizin merkez genel kurulunda, şubemizi temsil etmek üzere, her on üye için bir kişi olmak üzere delege bulunması gerekmektedir. Şube olağan genel kurulunda, delege seçimi de yapılacaktır. Delege olabilmek için şube üyesi olmak, TRD etik kurulu ve TTB’den bir ceza almamış olmak ve başvuruların 6 Eylül 2013 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Mecit KANTARCI

 
2013-08-19