Erzurum Şube - Örnek Form ve Dilekçe

Erzurum Şube - Örnek Form ve Dilekçe

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Erzurum Şubesi faaliyete geçtiği için yeni üye kayıtları ve bölge radyologlarının kayıtlarının Erzurum şubeye alınması için gerekli örnek form ve dilekçe ektedir.

TRD Erzurum Şube Yönetim Kurulu

EK 1: Dilekçe Örneği
EK 2: Kayıt Bilgi Formu