TRD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı  13 Temmuz 2021 Salı günü saat 16.00’da Uludağ Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ercan Tuncel Seminer salonunda  belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 1 Eylül 2021 günü aynı saat ve yerde, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Müfit PARLAK

TRD Bursa Şubesi Başkanı

 

Gündem:

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2. Genel Kurul Divan seçimi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması

4. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması

5. Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası

6. Denetleme Kurulu Raporu'nun değerlendirilmesi ve ibrası

7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış