TRD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TRD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 25 Eylül 2011 Pazar günü saat 10:00'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nın Seminer Salonu'nda (Kırmızı Salon) aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Dr. Uğur TOPAL

TRD BURSA ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI

2- GENEL KURUL DİVAN SEÇİMİ

3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN VE GELİR GİDER RAPORUNUN OKUNMASI

4- DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI

5- YÖNETİM KURULUNUN İBRASI

6- DENETİM KURULUNUN İBRASI

7- GELECEK DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI

8- YÖNETİM KURULU İLE DENETİM KURULUNUN ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ

9- MERKEZ GENEL KURUL VE MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞÜLME

10- MERKEZ GENEL KURULU İÇİN DELEGE SEÇİLMESİ

11- DİLEK VE TEMENNİLER

12- KAPANIŞ

 

23-09-2011