TRD Bursa Şube Olağan Genel Kurulu

TRD Bursa Şube Olağan Genel Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 15 Eylül 2013 Pazar günü saat 10.00’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın Seminer Salonu’nda (Kırmızı Salon) aşağıdaki gündemlegerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 22 Eylül 2011 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yeterli katılımcı sayısı aranmaksızın yapılacaktır.

TRD tüzüğüne göre derneğimizin merkez genel kurulunda, şubemizi temsil etmek üzere, her on üye için bir kişi olmak üzere delege bulunması gerekmektedir. Şube olağan genel kurulunda, delege seçimi de yapılacaktır. Delege olabilmek için şube üyesi olmak, TRD etik kurulu ve TTB’den bir ceza almamış olmak ve başvuruların 8 Eylül 2013 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Delege seçiminde aday olmak isteyenlerin, ekteki örnek dilekçeyi doldurup imzalayarak şube yönetimine bizzat elden, bursa@turkrad.org.tr e-posta adresinden, 0224 4428142 nolu faksa yapmaları gerekmektedir.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul'da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Dr. Uğur Topal

13-08-2013