TRD Antalya Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı

TRD Antalya Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Antalya Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok 10. Kat salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü aynı saat ve yerde, aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,
Dr. Cemil Gürses
TRD Antalya Şubesi Başkanı

 

Gündem: 

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2. Genel Kurul Divan seçimi, Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan Sekreterlerinin seçilmesi,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçe’nin okunması,

4. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

5. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası,

6. Denetleme Kurulu Raporu’nun değerlendirilmesi ve ibrası,

7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış