TRD Antalya Şube Olağan Genel Kurulu

TRD Antalya Şube Olağan Genel Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Antalya Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 5253 sayılı dernekler Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 22 Eylül 2013 Pazar günü saat 10.00’da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası Cumhuriyet Salonu'nda aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 29 Eylül 2013 Pazar günü aynı yer ve saatte yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulanmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

TRD tüzüğüne göre derneğimizin merkez genel kurulunda, şubemizi temsil etmek üzere her 10 üye için 1 kişi olacak şekilde delege tespiti gerekmektedir. Şube olağan genel kurulunda, delege seçimi de yapılacaktır. Delege olabilmek için şube üyesi olmak, TRD etik kurulunda ve TTB’den ceza almamış olmak gerekmektedir. Delege olmak için başvuruların 15 Eylül 2013 tarihine kadar sindel@akdeniz.edu.tr e-posta adresine yapılması veya bizzat elden ekte belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. H.Timur SİNDEL

TRD Antalya Şube Başkanı

 

23-08-2013