Antalya Şube Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Antalya Şube Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Değerli TRD Üyeleri,

TRD Antalya Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem dahihinde 15.10.2011 tarihinde saat 14.00'te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 10. kat restoran adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı halinde toplantı yine aynı gündem ve adreste 22.10.2011 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır.

Saygılarımıla,

Prof. Dr. H.Timur SİNDEL

TRD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu


GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2-Divan Başkanlığının teşekkülü ve Divana toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3-Türk Radyoloji Derneği Antalya Şubesi Delegelerinin seçilmesi.

4-Dilek ve temenniler.

5-Kapanış.

07-11-2011