Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli TRD Ankara Şubesi Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği’nin 15 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda dernek tüzüğümüz değiştirilmiştir. Yeni tüzüğümüze göre şubelerin genel kurullarının Mayıs ayında yapılması zorunludur.  Ayrıca delege sistemi kaldırılmış olup, merkez genel kurul toplantısında asil üye olan uzman ve asistanlar oy kullanma hakkına sahiptir.

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 08.30’da Ankara Rixos Grand Otel’de (Atatürk Bulvarı 183 Kavaklıdere/Ankara) aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). 

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur. 

Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Erhan AKPINAR

TRD Ankara Şube Başkanı

 

Gündem:

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.Genel Kurul Divan seçimi

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması

4.Denetleme Kurulu raporunun okunması

5.Yönetim Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası

6.Denetleme Kurulu raporunun değerlendirilmesi ve ibrası

7.Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi

8.Dilek ve temenniler

9.Kapanış

 

08-05-2015