TRD Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

TRD Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Değerli TRD Ankara Şubesi Üyeleri,

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel'de (İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No: 3 (Konya Yolu üzeri) Çukurambar Çankaya/Ankara) aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). 

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,
Prof. Dr. Fatma Bilge ERGEN
TRD Ankara Şube Başkanı

 

Gündem:

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2.Genel Kurul Divan seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan Sekreterlerinin seçilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması,
4.Denetleme Kurulu Raporunun okunması,
5.Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası,
6.Denetleme Kurulu Raporunun değerlendirilmesi ve ibrası,
7.Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8.Dilek ve temenniler,
9.Kapanış,

 

12-04-2018