TRD Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TRD Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’da Hoşdere Cad. Güzeltepe Mah. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri, F Blok No:2 Çankaya/Ankara adresindeki dernek merkezinde gerçekleştirilmesine, çoğunluk sağlanamadığı takdirde Şube Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’da Limak Ambassadore Otel'de (Boğaz sok. No: 19 GOP-Ankara) çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur.

Gündem maddeleri aşağıda bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem Maddeleri:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. İstiklal Marşı’nın okunması
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan Sekreterlerinin seçilmesi,
  4. Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının görüşülmesi,
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
  6. Faaliyet, mali ve denetleme raporları ile tahmini bütçesinin görüşülmesi, onaylanması,
  7. Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday dernek üyelerinin belirlenmesi,
  8. Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin gizli oylama açık tasnif usulüyle seçimi, kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin tespiti, duyurulması,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış