TRD Ankara Şube Olağan Genel Kurulu

TRD Ankara Şube Olağan Genel Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 22 Eylül 2013 Pazar günü saat 10.00’da Ankara Rixos Grand Otel’de(Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere/Ankara) aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 29 Eylül 2013 Pazar günü aynı yer ve saatte yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi delegesi olmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki örneğe uygun başvurularını 07 Eylül 2013 tarihine kadar, bizzat elden, ankara@turkrad.org.tr  e-posta adresine veya 0312 442 36 54 nolu faksa yapmaları gerekmektedir.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,

Doç. Dr. Erhan AKPINAR

TRD Ankara Şube Başkanı

 

GÜNDEM:

 

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Kâtiplerin seçilmesi
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir gider raporu ve tahmini bütçenin okunması
  4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası
  6. Denetleme Kurulu raporunun değerlendirilmesi ve ibrası
  7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
  8. Merkez Genel Kurulu için kayıtlı her on asil üye için bir tane olmak üzere delegelerin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

 

07-08-2013