TRD Ankara Şube Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRD Ankara Şube Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel'de (İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No: 3 (Konya Yolu üzeri) Çukurambar Çankaya/Ankara) aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu adına,

Dr. Banu TOPÇU ÇAKIR

TRD Ankara Şubesi Başkanı

 

Gündem:

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2. Genel Kurul Divan seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan Sekreterlerinin seçilmesi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması

4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası

6. Denetleme Kurulu Raporunun değerlendirilmesi ve ibrası

7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış