TRD Adana Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

TRD Adana Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14.00’de Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonunda  belirtilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14:00'de aynı yerde ve aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.

Toplantıya katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu adına,
Prof. Dr. Sinem KARAZİNCİR
TRD Adana Şubesi Başkanı

Gündem:
1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2. Genel Kurul Divan seçimi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Raporu ve Tahmini Bütçenin okunması
4. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması
5. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ibrası
6. Denetleme Kurulu Raporu'nun değerlendirilmesi ve ibrası
7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış