Prof. Dr. Can Çevikol

1967 Antalya doğumludur. İlköğrenimini Antalya’da tamamladıktan sonra, 1984 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. 1984-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlamıştır ve sonrasında uzmanlık eğitimine 1992-1994 yılları arasında İstanbul Göztepe SSK Hastanesi’nde ve 1994-1997 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da devam etmiştir. Uzmanlık eğitimi sırasında 2001 yılında Mount Sinai Medical Center’da kas-iskelet radyolojisi alanında gözlemci olarak bulunmuştur. Uzmanlığını 1997 yılında almış, 2005 yılında doçent ve 2010 yılında profesör olmuştur.

Akademik hayatı boyunca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Disiplin Kurulu, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Tıp Fakültesi Koordinatörlüğü, Fakülte Kurulu ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nda da görev almıştır.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevinde bulunmuştur. TRD Antalya Şubesi kurucu üyesi olarak iki dönem yönetim kurulunda görev almıştır. Ayrıca, TRD Yeterlik Sınav Komisyonu’nda da görev almış ve 2014-2016 yılları arasında TRD Kas- İskelet Çalışma Grubuna başkanlık yapmıştır. Tıbbi Ultrasonografi Derneği’nin de 2016 yılından beri Antalya temsilciliğini yapmaktadır.

TMRD ve TRD yıllık toplantılarında birçok kez Kongre Bilimsel Kurullarında bilimsel kurul üyeliği ve 2017 yılında TRD Ulusal Radyoloji Kongresi’nde Bilimsel Kurul Başkanlığı görevlerini yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Koç Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde çalışmıştır. 2019-2021 yılları arasında TRD Merkez Yönetim Kurulu’nda “Başkan Vekili” olarak görev almıştır.

 


 Prof. Dr. İhsan Şebnem Örgüç

İsim: Prof. Dr. İhsan Şebnem Örgüç
Ünvan: Profesör
Bölüm: Radyoloji
Doğum tarihi: 12 /Ağustos/1965
Doğum Yeri: İzmir
Çalışma Alanları: Meme ve Kas-İskelet Radyolojisi

İletişim
E-mail: sebnemorguc@hotmail.com ; sebnem.orguc@cbu.edu.tr

Eğitim
Ortaöğretim:
İzmir Amerikan Kız Lisesi - 1977-1983
Lisans:
Ege University - 1983-1989
Uzmanlık: Ege University - 1989-1995
                   Department of Radiology University of California San Diego - 1993-1994
                   Children’s Hostpital and Health Center California San Diego - 1994

Akademik Ünvan
Yardımcı Doçent - Manisa Celal Bayar University - 2006
Doçent - Manisa Celal Bayar University  - 2007
Profesör - Manisa Celal Bayar University - 2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1) Türk Radyoloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi 2018-Halen)
2) European Society of Skeletal Radiology (Yönetim Kurulu Üyesi 2019-2021)
3) Türk Manyetik Rezonans Derneği
4) İzmir Meme Hastalıkları Derneği
5) European Society of Radiology
6) Tıbbi Ultrasonografi Derneği

Dr. Örgüç’ün uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 52 adet, ulusal dergilerde yayınlanmış 62 adet makalesi bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulan 200’den fazla bildiri, sunum ve kitap bölümü mevcuttur.

 


Prof. Dr. Murat Canyiğit

1977 Manisa doğumludur. İlk ve orta öğretimini Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiştir. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2007-2008 yılları arasında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. 2008 yılında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ünitesinin kuruluşunda görev almıştır. 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olup, üniversitenin afiliye hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Prof. Dr. Murat CANYİĞİT tam zamanlı olarak Girişimsel Radyoloji alanında çalışmaktadır. Girişimsel radyolojinin güçlenmesi için hem pratik hem de teorik olarak çok sayıda radyoloji uzmanına eğitimler vermiştir. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış seksen üç adet makalesi bulunmaktadır. Halen derneğimizin Girişimsel Radyoloji Eğitim ve Bilimsel Araştırma Grubu Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. 

 


 

Dr. MUSTAFA HARMAN
Hastane Adresi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Bornova İzmir/TURKİYE
Oda Tel: +90.232.3902217 Faks: +90.232.3420001
Doğum tarihi: 30.10. 1968  Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti
e-mail: mustafa.harman@ege.edu.tr  drmharman@hotmail.com

EĞİTİM VE KARİYER:
Prof. Doktor 2011-halen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.  Bornova, İzmir / Türkiye
Doçent Doktor 2005-2011
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Bornova, İzmir / Türkiye
Yardımcı Doçent 1999-2005
Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Van, Türkiye
Radiology Asistanlığı 1994 - 1998
Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Van, Türkiye
Tıp Fakültesi 1986 - 1992
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

PROFESYONEL TECRÜBE:
Abdominal ve Gastrointestinal Sistem Radyolojisi 2005- present
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Bornova, İzmir / Türkiye

Tanısal ve Girişimsel Abdominal Radyoloji bölümü 1999- 2005
Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Van, Türkiye

PROFESYONEL DERNEKLER:
Üyelik, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
Üyelik, European Society of Radiology
Üyelik, Turkish Society of Radiology

MESLEKİ ÖZET BİLGİ:
Mesleki olarak temel ilgi alanım hepatopankreatikobiliyer sistem ağırlıklı olmak üzere, abdominal radyolojiye dahil tüm BT ve MRG incelemeleridir.
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80 den fazla makale ile yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş100 den fazla sözlü ve poster bildirilerim bulunmaktadır. Ayrıca bazı derleme ve kitab bölümlerim bulunmaktadır. Temel mesleki araştırma alanım tanısal abdominal radyolojidir. Abdominal hastalıklarda BT ve MRG kullanımı ile ilgilenmekteyim.

 


 

Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk

İstanbul Erkek Lisesi’nden 1987’de, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1994’de mezun oldum. İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün bir yıllık Hastane Yönetimi Sertifika Programı’nı 1996 senesinde tamamladım. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğinde 2002 senesinde radyoloji uzmanı oldum. Almanya Münih şehrinde, Ludwig Maximillian Üniversitesi, Klinikum Grosshadern Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde gözlemci doktor olarak bulundum. Sonrasında 2004-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okutman olarak görev aldım, aynı süre zarfında Brigham and Women’s Hastanesi Radyoloji Kliniğinde “Radyolojide Yönetim” ve “Abdomen Radyolojisi (araştırma)” fellow’u olarak çalıştım.

2007 senesinde Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Başkanı olarak seçildim ve iki yıl boyunca bu görevi sürdürdüm. Sonrasında, 2009-2015 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, ilk iki yıl Genel Sekreterlik görevini üstlendim. Ayrıca, 2008-2010 yılları arasında Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında derneğin başkanlığını yaptım. Doçent unvanını 2008, profesör unvanını ise 2015 senesinde aldım. Şu anda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesiyim. Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak 2018 yılından beri görev yapmaktayım. Halen ESER (Avrupa Acil Radyoloji Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği ve ESGAR (Avrupa Gastrointestinal ve Abdominal Radyoloji Derneği) Türkiye temsilciliği görevlerini de yürütmekteyim.

 


 

Prof. Dr. Tuncay HAZIROLAN

1973 Bornova doğumludur. İlk ve orta öğretimini Balıkesir, Rize ve Mersin illerinde tamamladıktan sonra 1990-1997 yılları arasında Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı. Uzmanlık eğitimini takiben Johns Hopkins Universitesi’nde Non-İnvaziv Kardiyovasküler Görüntüleme eğitimi yaparak 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu.

Prof. Dr. Tuncay HAZIROLAN tam zamanlı olarak Non-İnvaziv Kardiyovasküler Radyoloji alanında çalışmaktadır. Radyolojinin; Non-İnvaziv Kardiyovasküler Görüntüleme alanında güçlenmesi için çok sayıda radyoloji uzmanına Hacettepe Üniversitesi’nde ve uzmanların kendi merkezlerinde eğitimler vermiştir. Aralarında 2003 yılı RSNA “CUM LAUDE”, 2011 “TUBA Genç Bilim Adamı Ödülü” olmak üzere 13 adet yerli ve yabancı ödül almıştır. Yüzkırkiki adet yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunda 2016 yılından bu yana profesör temsilcisi olarak yer almaktadır. Türk Radyoloji Derneğinde, 2010-2011 yıllarında Kardiyovasküler Görüntüleme Çalışma Grubu başkanlığı, 2016-2018 yıllarında TRD Genel Sekreterliği görevlerini yerine getirmiştir. Halen Türk Radyoloji Derneği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 


 

Prof. Dr. Ülkü Kerimoğlu

1974 Aydın doğumluyum. Aydın Anadolu Lisesi’nden sonra 1992 senesinde başladığım Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 senesinde mezun oldum.1998 senesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında radyoloji asistanlığına başladım. 2003 senesinde uzman olduktan sonra 2003-2004 seneleri arasında Wisconsin’de Froedtert Hospital Medical School’da fellowluğumu dijital görüntülemede (kasiskelet ve abdomen) tamamladım. 2004-2006 seneleri arasında Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalında kas-iskelet bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştım. 2006 senesinden beri Meram Tıp Fakültesi’nde görev yapmaktayım. 2007 senesinde Iowa Üniversitesi’nde kas-iskelet bölümünde 2 ay çalıştım. 2009 senesinde doçent, 2014 senesinde professor ünvanını aldım. Kas-iskelet ve abdomen radyolojisi ile ilgilenmekteyim. Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak 2018 yılından beri görev yapmaktayım.

 


Prof. Dr. Şerife Nur Ulusan 

Eskişehir, 1970 doğumluyum. Eğitim hayatım tümü ile İzmir’de geçmiştir. İzmir Kız Lisesi mezuniyeti sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 de mezun oldum. Uzmanlık eğitimimi Ankara Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde tamamladım.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2002-2019 yılları arasında çalıştım. Sonrasında 2020'de Royal Brompton Hospital Cardiac MR Ünitesi'nde davetli gözlemci olarak bulundum. Haziran 2020 - Ağustos 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi (SUAM Kadrosu) Adana Şehir Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendim. Ağustos 2021’de istifa ederek mesleki çalışmalarıma özel muayenehanemde devam etmekteyim.