COVID-19 Görüntüleme Bulguları

20.03.2020

COVID-19 Görüntüleme Bulguları

Değerli Üyelerimiz,

Radyologların hospitalize edilen COVID-19 hastalığı tanılı olguların takibinde önemli görevler üstleneceği ortadadır. Unutulmaması gereken nokta ise Toraks BT’nin bu hastalığın tanısında kullanılan yöntemlerden olmadığıdır. Sadece viral testlerle tanı almış, görüntüleme için spesifik endikasyonu olan hospitalize edilmiş hastaların değerlendirilmesinde Toraks BT’nin kullanılması önerilmektedir.

Ekteki dosyada Dr. Selin Ardalı Düzgün, Dr. Meltem Gülsün Akpınar, Dr. Recep Savaş ve Dr. Çetin Atasoy’un katkılarıyla hazırlanmış COVID-19 hastalığının görüntüleme bulgularını içeren sunuyu bulabilirsiniz.   

 

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu