Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu

26.10.2016

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu

Değerli TRD Üyeleri,

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu faaliyetleri bünyesinde yer alan Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Kurum Ziyareti için 2016 yılı içerisinde radyoloji uzmanlık eğitimi veren beş kurum başvuruda bulunmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucu bu kurumlardanİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'ne Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu tarafından incelenmiş ve TTB-UDEK eşgüdümünde hazırlanmış "Radyoloji Uzmanlık Eğitimi Kurum Yeterlik Belgesi"nin verilmesinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu