TUK Kararı Hakkında Bilgilendirme

17.06.2016

TUK Kararı Hakkında Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından PET-BT ve PET-MR işlemleri ile ilgili alınmış olan son kararı ekte bilginize sunarız. Radyoloji ve Nükleer Tıp uzmanlarının, raporlama sürecinde beraber yer almaları gerektiği, karar tutanağında belirtilmiştir. Karar, Radyoloji ve Nükleer Tıp Derneği'nin bir arada oluşturduğu ortak bir metin üzerinden alınmıştır. Konunun SGK kapsamında değerlendirilmesi açısından yetkililere görüşme talebimiz iletilmiş olup, gelişmeler sizlerle tekrar paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu