TRD EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A)