Etik Kurul

24 Ekim 2015 tarihli Olağan Genel Kurul sonrasında 3 Kasım 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.


TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ ETİK KURULU

Dr. Nevra ELMAS
Dr. Okan AKHAN
Dr. Baki HEKİMOĞLU
Dr. Müfit PARLAK
Dr. Aytekin BESİM

 
2015-11-06