Etik Kurul

Türk Radyoloji Derneği Etik Kurulu

Dr. Aytekin BESİM
Dr. Nevra ELMAS
Dr. Baki HEKİMOĞLU
Dr. Ersin LÜLECİ
Dr. Yüksel PABUŞÇU

 
2018-11-15